Grond verkopen in projectvorm

Uw grond in een verkaveling in projectvorm verkopen?

U heeft grond gekocht in een verkaveling met als doel in de toekomst de grond na een bestemmingswijziging te kunnen verkopen. U moet zich realiseren dat een gemeente en/of een projectontwikkelaar het ingewikkeld vinden om met honderden eigenaren van grond te moeten onderhandelen. Om die reden heeft Grondplatform het verkopen in projectvorm ontwikkeld. Hierbij proberen wij binnen een verkaveling 75% van de eigenaren bereid te laten zijn om gezamenlijk tegen een bepaalde prijs hun grond te verkopen. Soms gaat het hierbij om een projectontwikkelaar, soms om een gemeente maar het komt ook voor dat een partij geïnteresseerd is om de kavels aan te kopen om er bijvoorbeeld grond op te slaan die elders in de gemeente gebruikt wordt voor het aanleggen van geluidswallen, grondverbetering of ophogingen.

Er lopen op dit moment meerdere projecten. Kijk hiervoor op de rechterkant van deze pagina.

Wilt U hier niet op wachten? Dan kunt u via ons platform een advertentie plaatsen om uw individuele kavel aan geïnteresseerden aan te bieden. Vraag hiervoor een kavelcheck op onze website aan.

Verkopen binnen een samenwerking

Even een korte introductie: U heeft waarschijnlijk uw kavel gekocht van in Nederland actieve grondmakelaars met beloofde winstmogelijkheden op termijn als de bestemming van de grond zou gaan wijzigen. Helaas zien wij vaak dat er na de verkoop van kavels geen initiatieven meer worden genomen om deze bestemming wijziging mogelijk te maken.

Om die reden hebben wij als Grondplatform naast ons advertentie platform nu ook een concept ontwikkeld om eigenaren binnen een verkaveling te verenigen binnen één project.  Een voorbeeld is een grote verkaveling in Terneuzen.  Op initiatief van Antonio Klarenbeek is de Stichting VGT (Verkoop Gronden Terneuzen) opgericht welke nu onder leiding van Antonio Klarenbeek, de eerste onderhandelingen met partijen is gestart om een verkoop van de kavels voor alle eigenaren mogelijk te maken. Meer informatie vindt u hier.

Geclusterd aanbieden bij belanghebbenden

Onder het motto “samen staan we sterk” kunnen we komen tot het geclusterd aanbieden van kavels.

Bij interesse vult u in het formulier hieronder uw gegevens in. Wij zullen u dan van tijd tot tijd d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat vinden anderen van Grondplatform?

Menu