Veelgestelde vragen over Bosgrond

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over bosgrond.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bosgrond

De waarde van bosgrond neemt toe, de afgelopen jaren steeg het jaarlijks met ongeveer 3%. Hierdoor is het een goede belegging. Daarbij geniet u wanneer u een stuk bosgrond bezit van diverse belastingvoordelen; het telt namelijk niet mee als vermogen.

Een ander voordeel van het bezitten van bosgrond is de houtopbrengst. Een hectare bosgrond levert per jaar zo’n 7,3 kubieke meter hout op. Een huishouden met een eigen openhaard of houtkachel verstookt gemiddeld 4 kubieke meter hout per jaar. Met een halve hectare aan bosgrond heeft u dus al genoeg om uw huishouden een jaar lang van hout te voorzien!

Daarbij is bosgrond schaars, er wordt veel opgeofferd voor de bouw van wegen, woningen etc. Door een eigen bos te bezitten draagt u bij aan het behoud van de natuur in Nederland. Bent u graag recreatief bezig in het bos of zoekt u er uw rust en ontspanning? Wanneer u een eigen stuk bosgrond bezit kunt u dit doen wanneer u wilt.

Ja, meestal mag dit. U mag uw eigen bomen en houtopstanden namelijk beschermen tegen wildvraat. In veel gevallen is er echter wel een vergunning nodig voor het plaatsen van hekwerk. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

De dieren in het bos moeten zich wel kunnen blijven verspreiden en kunnen rondtrekken. Het is dus niet altijd toegestaan om het bos geheel af te sluiten.

Het is niet langer slechts een ‘trend’, veel mensen dromen van het wonen in een tiny house op een eigen stuk (bos)grond. Of het is toegestaan zo’n huisje te plaatsen op uw bosgrond, is afhankelijk van het bestemmingsplan van dat stuk grond en de formulering van het begrip ‘tiny house’. Er zitten dus wel wat haken en ogen aan. Neem contact op voor meer informatie en het maken van een afspraak om uw verdere vragen hierover te beantwoorden.

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er in principe kamperen. Echter is commercieel gebruik niet toegestaan, u mag bijvoorbeeld dus niet zomaar een eigen camping beginnen of grote activiteiten organiseren in uw eigen bos.

Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgegaan met kamperen op uw eigen (bos)grond. Gebruiksregels hieromtrent staan aangegeven in de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er in principe vuur stoken. Uiteraard dient dit op een veilige en zorgvuldige manier plaats te vinden. Bijvoorbeeld met een vuurkorf, vuurplaats of een ton.

Het verschilt per gemeente hoe er wordt omgegaan met vuur stoken op uw eigen (bos)grond. Gebruiksregels hieromtrent staan aangegeven in de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Over het algemeen gelden in elk geval de volgende regels omtrent vuur stoken:

  1. Het is verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
  2. Als er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:
    • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
    • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
    • vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

Ja, de bosgrond is uw eigendom dus u mag er houthakken. Er geldt geen onderhoudsplicht maar u heeft wel het recht om uw bos jaarlijks te dunnen of kappen. Er is een algemeen geldende Boswet die stelt dat er minimaal 60% van het bladerdek in stand moet blijven. Wanneer u meer dan 40% wilt kappen bent u verplicht een kapmelding te doen of een kapvergunning aan te vragen. Deze kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Daarbij geldt er ook een herplantplicht: u bent verplicht binnen drie jaar te zorgen voor herplanting.

Gemiddeld staat er op een hectare bosgrond 216,6 kubieke meter hout. De gemiddelde bijgroei is zo’n 7,3 kubieke meter per hectare. Bosgrond levert dus zo’n 7,3 kubieke meter aan hout op per hectare. Een huishouden met een eigen openhaard of houtkachel verstookt gemiddeld 4 kubieke meter hout per jaar. Met een halve hectare aan bosgrond heeft u dus al genoeg om uw huishouden een jaar lang van hout te voorzien!

Kleine percelen bosgrond zijn meestal niet interessant voor natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de provinciale landschappen, tenzij deze een gunstige ligging hebben ten opzichte van hun bezit. Deze organisaties kopen meestal alleen grote natuurgebieden, die veelal worden gefinancierd door de overheid.

Wat betreft het verkopen van bos- en natuurgrond: gemeenten, provincies en waterschappen verkopen steeds vaker eigendom. Groenstroken die aan privé eigendom grenzen worden voor stevige prijzen verkocht. Er worden ook wel eens bos- en natuurgebieden buiten de bebouwde kom aangeboden. Dit zijn echter vaak bosgronden met enorme oppervlakten waardoor alleen organisatie zoals hierboven benoemd kunnen meedingen naar deze bos- en natuurgebieden.