Hoe werkt het?

Grond verkopen

Wanneer u uw grond wilt verkopen en ervoor kiest om dit te doen via Grondplatform.nl, bent u verzekerd van uitstekende begeleiding, ervaring en kunde van een partij die de markt als geen ander kent. Via de website kunt u contact met ons opnemen, waarna wij u binnen 24 uur contacteren om een afspraak in te plannen.

Waardebepaling en advies

De waarde van grond is van veel factoren afhankelijk. Naast de locatie en bestemming is het ook afhankelijk van de potentiële koper. Grond kopen op lange termijn is nu eenmaal anders dan op korte termijn grond willen gebruiken om vee te stallen.  U bent als verkoper diegene die de prijs mag bepalen.  Wij bespreken alle factoren die de prijs beïnvloeden zodat u zelf een goede prijsbepaling kunt maken.

Eerlijk en onafhankelijk

Wij hebben geen belang bij de door u gewenste prijs en zijn daarom altijd eerlijk en onafhankelijk. Daarom zijn wij ook altijd transparant over de mogelijkheden en vertellen wij u of de prijs die u in gedachten heeft realistisch is. Wij zullen u eerlijk melden wanneer wij denken dat uw kavel minder waard is, maar wanneer wij constateren dat uw vraagprijs wellicht te laag is, zullen wij u ook adviseren.

Goede kansen

Voor elke kavel is een koper te vinden. Onze marketing campagnes richten zich op het vinden van een koper die aansluit bij uw verwachtingen ten aanzien van de verkoopprijs.  Als wij goede kansen zien om uw kavel via Grondplatform.nl te verkopen, dan laten wij dit u uiteraard ook weten en helpen wij u indien gewenst verder. Wij bespreken dan de mogelijkheden tot adverteren met u en informeren u over de prijs van de advertentie.

Uw kavel(s) bij ons adverteren

Online platform

Wij bieden u de mogelijkheid om uw kavel als individuele kavel aan te bieden middels een advertentie op ons platform.  Als u kiest voor een individuele kavel verkoop zorgen wij voor de plaatsing van uw kavel op onze website, waarbij wij gebruikmaken van officieel vastgestelde gegevens. Wij dragen zorg voor een overzichtelijke advertentie die potentiële kopers een goed beeld geeft van uw kavel.

Royale exposure

Uw advertentie wordt niet alleen zichtbaar in het overzicht van actueel aangeboden kavels, maar deze wordt ook onder aandacht gebracht bij potentiële kopers via e-mail en via Grondplatform pop-up advertenties op Google, Facebook en LinkedIn. U bent dus altijd verzekerd van royale exposure onder een relevante doelgroep. Wilt u dat uw advertentie extra opvalt, dan kunt u kiezen voor een plek in de top carrousel waarbij U extra opval mogelijkheden heeft.

De Grondkoerier

Naast de hiervoor genoemde exposure sturen wij ook elke week onze uitgave de Grondkoerier naar ca. 50.000 geïnteresseerden. Elke week belichten wij in de Grondkoerier interessante thema’s die voor kopers én verkopers van grond van belang zijn.

Interesse getoond voor uw kavel

Wanneer een koper interesse toont in uw kavel,  brengen wij u met de wederpartij in contact. U hebt alle ruimte om afspraken te maken voor bezichtiging en te onderhandelen over de prijs. U bepaalt zelf of u een deal sluit of niet. Wij mengen ons normaal gezien op geen enkele wijze in het verkoopproces. Als U liever de onderhandelingen niet zelf doet kunnen wij dat voor U doen. In dat geval sluit U met ons een Premium abonnement af.

Uw kavel te koop aanbieden

Wij dragen zorg voor een eerlijk, soepel en transparant proces

Grond kopen

Grond kopen via Grondplatform.nl begint bij uzelf. Wij bieden namelijk een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan kavels aan. Het helpt wanneer u van tevoren een goed beeld hebt van het soort kavel dat u wilt kopen.

Mogelijkheden

Zaken waar u bij stil kunt staan, zijn onder andere: locatie, oppervlakte, plaats of regio, maar ook de verwachte bestemming en een inschatting van toekomstige ontwikkelingen. Voordat u zich verder oriënteert, kunnen wij u altijd vrijblijvend van informatie over de markt voorzien. Zeker wanneer u voor het eerst grond wilt kopen, kan het zijn dat u nog iets beter in kaart wilt brengen wat voor u de mogelijkheden zijn.

Aanbod bekijken

Onze experts helpen u hier graag bij. Wanneer u goed bent voorbereid, kunt u de kavels in ons aanbod bekijken. Op de overzichtspagina vindt u alle actuele kavels die via ons te koop worden aangeboden. De essentiële informatie is direct en overzichtelijk getoond, zodat u eenvoudig kunt beoordelen of er een geschikte kavel voor u tussenstaat. Ook kunt u filteren op belangrijke kenmerken, zoals prijs, bestemming en locatie.

Wanneer u op de kavel van uw keuze klikt, ziet u het volledige overzicht met alle bijbehorende informatie. Wij streven ernaar om u informatie te tonen op basis waarvan u kunt beslissen of de kavel geschikt is voor u.

Zoekopdracht

Wij bieden u ook de mogelijkheid om een zoekopdracht bij ons te plaatsen. U kunt dan aangeven wat voor een soort kavel u zoekt in welke regio of plaats. U kunt ook aangeven welke kenmerken, prijs of bestemming van toepassing moeten zijn. Onze specialisten gaan dan voor u op zoek naar een geschikte kavel.

Wanneer wij een geschikte kavel hebben gevonden brengen wij u in contact met de verkopende partij en kunt u zelf met de verkopende partij in onderhandeling treden.

Interesse

U krijgt een goed beeld van de omvang van de kavel, de mogelijke bestemming, ligging en situatie. Hebt u interesse in de kavel, dan kunt u ons uw interesse kenbaar maken door dit op de kavelpagina aan te geven.

Wij nemen contact op

Na uw contactaanvraag nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Vanzelfsprekend kunt u ons om meer informatie vragen, maar wij koppelen u zo snel mogelijk aan de verkopende partij. Wij spelen namelijk geen bemiddelende rol, maar richten ons vooral op het samenbrengen van de koper en verkoper. Alle vragen die u hebt, kunt u dus snel aan de verkoper stellen.

Rechtstreeks onderhandelen

Wanneer u direct contact hebt met de verkoper, hebt u zelf de touwtjes in handen. U kunt rechtstreeks onderhandelen met de verkoper en met de wederpartij afspraken maken voor bezichtiging. Wanneer de verkoop rond is, brengt u ons hiervan op de hoogte en zorgen wij ervoor dat de kavel van de aanbodpagina wordt verwijderd.

Kosten koper

Bij de overdracht van onroerende zaken komen de kosten normaal gesproken voor rekening van de koper. De koop wordt dan gesloten op basis van ‘k.k’, wat staat voor: ‘kosten koper’. De koper betaalt in dat geval de kosten van de notaris en de kadasterkosten. Ook is de koper verplicht om over de waarde van de onroerende zaak die hij aankoopt 6% overdrachtsbelasting te betalen. Tenzij er uiteraard op de overdracht een fiscale vrijstellingsbepaling van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de landbouwvrijstelling.

Automatisch? Maar er kunnen ook andere kosten aan bod komen. Bij overdracht van landbouwgronden valt daarbij te denken aan ruilverkavelingskosten en landinrichtingsrente.

In het geval van een overdracht op basis van ‘kosten koper’, zou gedacht kunnen worden dat ook deze kosten en lasten automatisch voor rekening van de koper komen. Maar in dit geval blijkt dat toch anders te liggen!

Een landbouwer had een aantal percelen landbouwgrond verkocht. De koopovereenkomst was gesloten op basis van ‘kosten koper’. Enkele percelen waren betrokken in een landinrichtingsplan. Bij het sluiten van de koopovereenkomst was de koper daar niet van op de hoogte. In de akte van overdracht die daarna bij de notaris werd getekend, stond wél vermeld dat een deel van het verkochte was betrokken in een ruilverkavelings- en/of herinrichtingsplan.

Wie betaalt? Nadat de akte van overdracht bij de notaris was getekend, ontving de koper een nota voor de door hem te betalen landinrichtingsrente. Maar die was het daar niet mee eens. Door de verkoper was hij immers nooit van die kosten op de hoogte gebracht. Daar had hij bij de financiering van de aankoop dus ook geen rekening mee gehouden. Hij vindt dan ook dat de verkoper die rente maar moet betalen. Anders had hij hem maar beter moeten informeren!

“Niet zeuren!”, zegt de verkoper. Maar de verkoper denkt daar anders over. In de akte van over­­dracht die bij de notaris is getekend, staat duidelijk vermeld dat de gekochte percelen betrokken zijn in een ruilverkavelings- en/of herinrichtingsplan. De koper wist er dus wel degelijk van! Ook staat zowel in de koopovereenkomst als in de akte van overdracht vermeld dat de koop is gesloten op basis van ‘kosten koper’. Alle kosten komen dus voor zijn rekening. Dan moet hij daar achteraf niet over gaan zeuren. Omdat de verkoper weigert te betalen, stapt de koper naar de rechter.

Wat heeft de rechter nu beslist?

Schriftelijk verklaren. Volgens de rechter moeten de ruilverkavelingskosten en landinrichtingsrente uitdrukkelijk door de koper worden aanvaard. Daarvoor is niet voldoende dat in de koopovereenkomst of in de akte van overdracht daarnaar wordt verwezen. Ook is het niet voldoende dat in de overeenkomst staat vermeld dat de overdracht geschiedt op basis van ‘kosten koper’. Pas als de koper schriftelijk verklaart dat hij die kosten voor zijn rekening zal nemen, is de verkoper daarvoor niet meer aansprakelijk. Maar omdat dat hier niet het geval was, kon de verkoper achteraf alsnog de landinrichtingsrente betalen.

Blijf op de hoogte

Laat uw contactgegevens achter en we houden u per e-mail op de hoogte van nieuwe plaatsingen.