Veelgestelde vragen over Zonneparken

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over Zonneparken.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Zonneparken

Ja, een deelname is per kavel, per project. Heeft u 3 kavels op 3 locaties en u wilt op alle kavels meedoen dient u 3 keer een deelname te doen. Heeft u meerdere kavels op één locatie dan hoeft u maar één keer uw deelname aan te geven.

Op veel plaatsen in Nederland zitten de stroomnetten inderdaad aan hun maximum capaciteit. Recentelijk hebben alle netbeheerders in Nederland aangekondigd miljarden te gaan steken in de uitbreiding van het stroomnet. In de Grondkoerier van week 17 kunt u alle plannen per netbeheerder bekijken. De aanleg van een Zonnepark is dus mogelijk maar zal wel op sommige locaties vertraging kunnen oplopen.

Als het quotum van 50% op een locatie niet gehaald wordt heeft het geen zin voor ons om het project op te starten. Hier zijn meerdere redenen voor. Veel gemeentes eisen een “bewoner participatie” van minimaal 50% voordat de toestemming wordt verleend om een Energie Coöperatie op te kunnen richten. Daarnaast ervaren wij dan geen “voldoende draagvlak” om te rechtvaardigen dat een project gestart wordt om aan het einde te gaan concluderen dat realisatie niet mogelijk is omdat op het terrein eigenaren niet mee willen werken.

Tot aan het al dan niet behalen van het quotum is uw risico beperkt tot 5 Euro. Als het quotum niet wordt gehaald stopt het project en wordt uw deelname beëindigd. U heeft dan 5 Euro betaald. Indien het quotum wel wordt behaald start het project.  Wij verwachten dat de doorlooptijd 18 – 24 maanden zal bedragen voordat alle overeenkomsten met u als eigenaar zijn afgerond en de bouw van het Zonnepark zal beginnen. Onze rol is dan voorbij en uw deelname abonnement stopt dan ook. Uw uiteindelijke risico bedraagt derhalve maximaal 120 Euro.

De op te richten Energie Coöperatie zal u als eigenaar een vergoeding gaan betalen voor het beschikbaar stellen van uw kavel. Afhankelijk van de nodige investeringen zal die vergoeding tussen de 1.85 Euro en 2.25 Euro per m2, per jaar bedragen. Als u een kavel heeft van 500 m2 heeft ontvangt u derhalve tussen de 925 en 1.125 Euro per jaar. Omdat de huurperiode minimaal 25 jaar is ontvangt u over deze periode bij een kavel van 500 m2 dus een totaalbedrag van tussen de 23.125 en 28.125 Euro.

Ja, dat kan. U verkoopt dan de kavel samen met de huurovereenkomst. Uw kavel zal gemakkelijker verkocht kunnen worden omdat u een kavel aanbiedt met een jaarlijks rendement.

Op dit moment kunnen wij u geen zekerheid geven. Eerst zullen we per locatie het quotum van minimaal 50% moeten halen. Vervolgens hebben we 12-18 maanden nodig om samen met onze partners, de gemeente en de netbeheerder de haalbaarheid en toestemming te onderzoeken. Pas daarna kunnen we u zekerheid geven onder de ontbindende voorwaarden dat nog steeds alle eigenaren in uw verkaveling mee moeten doen.

In uw koopovereenkomst staat een aanbiedingsplicht bij een bestemmingswijziging. De door ons geselecteerde gemeentes kunnen de bouw van een zonnepark toestaan door het afgeven van een omgevingsvergunning. De huidige bestemming (agrarisch) blijft dan in stand. U heeft derhalve geen aanbiedingsplicht.